Лектори и експерти водещи семинари и обучения:

ЗОП ТРЕЙНИНГС ООД работи с голям брой обучаващи консултанти с богат професионален опит, както в обучението, така и в практиката. По този начин отговаряме на интересите и нуждите на клиентите си и предоставяме семинари и обучения на високо професионално ниво. 

Тематиката на предлаганите от нас семинари и обучения включва: Меки умения ( Soft Skills ), Търговско & Административно право, Обществени поръчки, Обучения в областта на публично-частните партньорства, Здравословни и безопасни условия на труд и други сфери на бизнеса и държавната администрация.

ЗОП ТРЕЙНИНГС ООД е в състояние да намери и подбере най-подходящите експерти за всяко едно обучение по заявка на фирма или държавна институция. Нашите програми представляват интерактивни обучения, използващи разнообразни форми – лекции, дискусии, ролеви игри, казуси и симулации. В зависимост от целите и интереса на клиентите те могат да изберат различен подход към семинарите и обученията – отворени или вътрешно-фирмени.