15 април 2020 г. – ОНЛАЙН – ДИСТАНЦИОННО

ВОДЕЩ:

Христина Грозева

Директор на дирекция “Обществени поръчки” в ММС. Експерт и консултант по ЗОП.  Работила е като Ди­рек­тор на дирекция „Административнo обслужване и обществени поръчки” – Министерство на зе­ме­де­лието и храните. Консултирала е фирми и инсти­туции по ЗОП и кандидатстване и реализация на проекти по оперативните програми в ЕС.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА КУРСА:
 • Ще бъдат разгледани последните промени в ЗОП и новата система за електронни обществени поръчки – ЦАИС ЕОП.
 • Актуални моменти и предизвикателства в ЗОП касаещи ИЗПЪЛНИТЕЛИ и ВЪЗЛОЖИТЕЛИ;
 • ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (система ЦАИС ЕОП) – как се работи със системата, подготовка на документи, казуси и възможни проблеми, както от страна на възложители, така и на изпълнители. Примери и възлагане/кандидатстване по поръчка чрез системата.
 • Спорни казуси и различни тълкувания на ЗОП. Дискусия с цел решаване на казуси от практиката на участниците.

От 1 април 2020 г. влиза в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането и кандидатстването по обществени поръчки.

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

I. Основни предизвикателства в практиката на обществените поръчки:

• Прилагане на действащите ЗОП и ППЗОП;
• Електронен ЕЕДОП;
• Използване на капацитета на „трети лица“ и подизпълнители;
• Разделяне и обединяване на поръчки, обособени позиции, защита на лични данни и търговска тайна;

II. Електронни поръчки – модул „Възлагане“:

Регистрация в системата;
• Администратор на системата;
• Подготовка на обществена поръчка в системата;
• Назначаване и работа на комисията.

III. Електронни поръчки – модул „Участие“:

• Регистрация в системата;
• Регистър на обществени поръчки – съдържание и как да търсим в него;
• Обмен на електронни документи, нови образци на документи, разяснения, профил на купувача;
• Изготвяне и подаване на оферта;

IV. Как да защитим правата си:

• Практика от мониторинга на Агенцията за обществени поръчки;
• Практика на АДФИ и Сметна палата;
• Практика на КЗК и ВАС;
• Дискусия.

 

ПРОГРАМА:ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

09.00 – 09.30 ч. Вход в  онлайн платформата
09.30 – 11.00 ч. Учебна сесия 
11.00 – 11.30 ч. Почивка 
11.30 – 13.00 ч. Учебна сесия
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 15.30 ч. Учебна сесия, въпроси и отговори

 • онлайн достъп
 • такса обучение
 • консултации с лектора по време на обучението
 • фактура за участие
 • сертификат за преминато обучение
ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 • 120 лв. без ДДС на участник

Специални отстъпки:
• 10% при регистрация на повече от 1 участник.
• 5% при регистрация на повече от 1 участник.

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията. 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или по-голяма група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на:

 • Тел.: 02 / 418 08 20
 • Моб.: 0894 765 354
 • Адрес: ул. Люлякова градина 23А, София