20 март 2020 г., Варна, хотел Голдън Тюлип остават 13 свободни места!

26 март 2020 г., Пловдив, хотел Империал остават 19 свободни места!

27 март 2020 г., Бургас, хотел Аква остават 10 свободни места!

ВОДЕЩ:

Христина Грозева

Директор на дирекция “Обществени поръчки” в ММС. Експерт и консултант по ЗОП.  Работила е като Ди­рек­тор на дирекция „Административнo обслужване и обществени поръчки” – Министерство на зе­ме­де­лието и храните. Консултирала е фирми и инсти­туции по ЗОП и кандидатстване и реализация на проекти по оперативните програми в ЕС.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА КУРСА:
 • Ще бъдат разгледани последните промени в ЗОП и новата система за електронни обществени поръчки – ЦАИС ЕОП.
 • Актуални моменти и предизвикателства в ЗОП касаещи ИЗПЪЛНИТЕЛИ и ВЪЗЛОЖИТЕЛИ;
 • ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (система ЦАИС ЕОП) – как се работи със системата, подготовка на документи, казуси и възможни проблеми, както от страна на възложители, така и на изпълнители. Примери и възлагане/кандидатстване по поръчка чрез системата.
 • Спорни казуси и различни тълкувания на ЗОП. Дискусия с цел решаване на казуси от практиката на участниците.

От 1 април 2020 г. влиза в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането и кандидатстването по обществени поръчки.

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

I. Основни предизвикателства в практиката на обществените поръчки:

• Прилагане на действащите ЗОП и ППЗОП;
• Електронен ЕЕДОП;
• Използване на капацитета на „трети лица“ и подизпълнители;
• Разделяне и обединяване на поръчки, обособени позиции, защита на лични данни и търговска тайна;

II. Електронни поръчки – модул „Възлагане“:

Регистрация в системата;
• Администратор на системата;
• Подготовка на обществена поръчка в системата;
• Назначаване и работа на комисията.

III. Електронни поръчки – модул „Участие“:

• Регистрация в системата;
• Регистър на обществени поръчки – съдържание и как да търсим в него;
• Обмен на електронни документи, нови образци на документи, разяснения, профил на купувача;
• Изготвяне и подаване на оферта;

IV. Как да защитим правата си:

• Практика от мониторинга на Агенцията за обществени поръчки;
• Практика на АДФИ и Сметна палата;
• Практика на КЗК и ВАС;
• Дискусия.

 

ПРОГРАМА:ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

09.00 – 09.30 ч. Регистрация
09.30 – 11.00 ч. Учебна сесия 
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 – 13.00 ч. Учебна сесия
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 15.30 ч. Учебна сесия
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 – 17.30 ч. Учебна сесия

 • такса обучение
 • пад с листа за писане, химикалка
 • разпечатани материали от лектора
 • консултации с лектора
 • кафе-паузи
 • фактура за участие
 • сертификат за преминато обучение
ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 • 165 лв. без ДДС на участник

Специални отстъпки:
• 10% при регистрация до 29 февруари 2020 г.
• 5% при регистрация на повече от 1 участник.

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията. 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или по-голяма група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на:

 • Тел.: 02 / 418 08 20
 • Моб.: 0894 765 354
 • Адрес: ул. Люлякова градина 23А, София