20 март 2020 г., гр. София, х-л Витоша остават 18 свободни места!

ВОДЕЩ:

Христина Грозева

Директор на дирекция “Обществени поръчки” в ММС. Експерт и консултант по ЗОП.  Работила е като Директор на дирекция „Административнo обслужване и обществени поръчки” – Министерство на земеделието и храните. Консултирала е фирми и инсти­туции по ЗОП и кандидатстване и реализация на проекти по оперативните програми в ЕС.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА КУРСА:
 • Ще бъдат разгледани последните промени в ЗОП и правилника за прилагането му в сила от 1 март 2019 г.;
 • Актуални моменти и предизвикателства в ЗОП касаещи ИЗПЪЛНИТЕЛИ и ВЪЗЛОЖИТЕЛИ;
 • ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (система ЦАИС ЕОП) – как ще се работи, подготовка на документи, казуси и възможни проблеми; 
 • Спорни казуси и различни тълкувания на ЗОП. Проблеми от практиката. 
  Дискусия с цел решаване на казуси от практиката на участниците.

От 1 ноември 2019 г. влиза в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки.

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

I. Основни предизвикателства в практиката на обществените поръчки:

 • Прилагане на действащите ЗОП и ППЗОП;
 • Електронен ЕЕДОП;
 • Използване на капацитета на „трети лица“;
 • Използване на капацитета на подизпълнители.

II. Управление на процесите за възлагане на обществени поръчки:

 • Прогнозиране, планиране, вътрешни правила;
 • Разделяне и обединяване на поръчки, обособени позиции, практиката на АДФИ;
 • Защита на лични данни;
 • Защита на търговска тайна.

III. Електронни поръчки:

 • Нови правила относно електронното възлагане;
 • Единна система за възлагане на електронни поръчки – ЦАИС ЕОП
 • Обмен на електронни документи, нови образци на документи, разяснения, профил на купувача;
 • Работа на комисията.

IV. Как да защитим правата си:

 • Новите правила при обжалване;
 • Практика от мониторинга на Агенцията за обществени поръчки;
 • Практика на КЗК и ВАС;
 • Дискусия.

V. Коментар на новите промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за обществени поръчки (ЗИДЗОП)

ПРОГРАМА:ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
09.00 – 09.30 ч. Регистрация
09.30 – 11.00 ч. Работна лекция
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 – 13.00 ч. Работна лекция
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 15.30 ч. Работна лекция
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 – 17.00 ч. Работна лекция
 • такса обучение
 • пад с листа за писане, химикалка
 • разпечатани материали от лектора
 • консултации с лектора
 • кафе-паузи
 • фактура за участие
 • сертификат за преминато обучение на тема “Нови и очаквани промени в ЗИДЗОП. Проблеми и решения от практиката”
ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 • 195 лв. без ДДС на участник

Специални отстъпки:
• 10% при регистрация до 31 януари 2020 г.
• 5% при регистрация на повече от 1 участник.

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията. 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на:

 • Тел.: 02 / 418 08 20
 • Моб.: 0894 765 354
 • Адрес: ул. Люлякова градина 23А, София