ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ. Трикове и техники от класическата презентация, комуникационни умения

21 октомври 2020 г. – ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

ВОДЕЩ:

Мария КасимоваМария Касимова-Моасе – сертифициран експерт и консултант по етикет и протокол, като обучението си в тези области получава в раз­лич­ни школи и училища в Париж, Лондон и Брюксел, сред които Minding Man­ners и International School of Protocol and Diplomacy. 

Консултант по имидж, медийно поведение и коучинг треньор. 
Мария Касимова е създател и собственик на Ma Studio. Като дъщеря на актьор и режисьорка, тя съчетава в себе си артистизма и организираността, които заедно я превръщат в журналист с успешна кариера.

Работила е в БНТ, предаването “Формула 5”, във всекидневници като “Стан­дарт”, “24 часа” и “Сега” и “Демокрация”, била е отговорен редактор на списание “Едно”, заместник главен и главен редактор на българското издание на списание ELLE, главен редактор на списание “Капитал LIGHT” и създател и главен редактор на списание за деловата жена НЕЯR.

ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ?

Представянето и създаването на добро впечатление е важно за всеки. Това е и причината този курс да е подходящ за дами и господа, практикуващи дейности в най-различни сфери, където усъвършенстването на презентационните умения е ключ към успеха. Развивайки вашия потенциал по темата ще имате по-голяма увереност, както в представянето ви в бизнес средите, така и при неформалната комуникация. Ще подобрите ораторските си умения и ще придобиете спокойствие в изявите си пред публика. С лекота ще презентирате бизнеса и себе си пред аудитория.

ПРОГРАМА И ТЕМИ ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

I. Съвременният човек и неговите роли – презентирането като начин на продаване на себе си.

 • Кой съм аз и с какво съм уникален?
 • Визията и речта като част от образа, който създаваме.
 • Реално и опосредствано (онлайн, медийно и пр.) присъствие и добрите и лоши страни на всяко от тях.
 • Различна среда – различен код – различна публика – различна презентация, но… един и същи човек
 • Гъвкавост в презентирането – как да се представим най-добре според целта, условията, аудиторията
  Силата на непосредствеността

II. Външен вид и поведение

 • Как да преценим силните и слабите си страни при публично представяне?
 • Манипулиране на първото впчатление.
 • Лични притеснения и комплекси и как да се справим с тях.
 • Подходящо облекло за различни случаи – презентация, интервю, работна среща, служебно запознанство.
 • Менажиране на визуални „гафове“.
 • Какво да имам предвид, когато се изявявам онлайн?
 • Среда, облекло, движения, контакт с другите, създаване на котви за привличане на вниманието.

III. Език мой – приятел мой

 • Подбор на езиковите средства за устно или писмено изказване.
 • Методи за обогатяване на речта.
 • Анализ, подготовка и конструкция на речта – кое е важно и как то изпъква и функционира с останалата информация.
 • Основни характеристики на добрата реч и трикове за успешното й произнасяне.
 • Език и чувство за хумор – онлайн и на живо.
 • Езикови грешки и правила.
 • Цитати, вицове, лични истории, емоционален патос
 • Владеене на езика – тон, артикулация, тембър, интонация, паузи, ударения, сила на гласа, преправяне, диалектни форми.
 • Задържане на вниманието на аудиторията.
 • Особености на онлайн средата – грешки и правилни ходове

IV. Триковете в класическата прецентация и нови тенденции в презентирането

 • Малко за добрия, стар Power Point и кое не трябва да забравяме в структурата на една презентация.
 • Ситуация на театралност – „разиграването“ на информация и използването на колкото е възможно повече канали за предаването й.
 • Неезикови елементи в произнасянето на реч или презентиране – жестове, мимики, движение по сцената, гоорене зад трибуна или катедра, в седнало или изправено състояние.
 • Помощни материали – мемокарти, талисмани, удобни предмети, предмети организатори, асистенти
  Репетиране, репетиране, репетиране.
 • Моментите на неочакваност и изненада или как да ви запомнят.
ПРОГРАМА:ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
09.00 – 09.30 ч. Регистрация
09.30 – 11.00 ч. Учебна сесия 
11.00 – 11.30 ч. Кафе почивка
11.30 – 13.00 ч. Учебна сесия 
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 15.30 ч. Учебна сесия 
15.30 – 16.00 ч. Кафе почивка
16.00 – 17.00 ч. Учебна сесия
 • Такса обучение
 • Консултации с лектора по време на обучението
 • Фактура за участие
 • Сертификат за участие в семинар
ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 • 120 лв. без ДДС на участник

Специални отстъпки:
• 10% при регистрация до 4 октомври 2020
• 5% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след попълване на формата. За да е валидна регистрацията, трябва сумата да се заплати до 7 дни след получаване на проформа фактурата!

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на: