ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ – Трикове и техники от класическата презентация и комуникационни умения

 

1 ноември 2019 г., София, Парк Хотел Витоша НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!

6 декември 2019 г., София, Парк Хотел Витоша остава 1 свободнo място!

 

ВОДЕЩ:

Мария КасимоваМария Касимова-Моасе – сертифициран експерт и консултант по етикет и протокол, като обучението си в тези области получава в раз­лич­ни школи и училища в Париж, Лондон и Брюксел, сред които Minding Man­ners и International School of Protocol and Diplomacy. 

Консултант по имидж, медийно поведение и коучинг треньор. 
Мария Касимова е създател и собственик на Ma Studio. Като дъщеря на актьор и режисьорка, тя съчетава в себе си артистизма и организираността, които заедно я превръщат в журналист с успешна кариера.

Работила е в БНТ, предаването “Формула 5”, във всекидневници като “Стан­дарт”, “24 часа” и “Сега” и “Демокрация”, била е отговорен редактор на списание “Едно”, заместник главен и главен редактор на българското издание на списание ELLE, главен редактор на списание “Капитал LIGHT” и създател и главен редактор на списание за деловата жена НЕЯR.

ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ?

Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на презентирането, създаване на добро впечатление, умения при водене на разговор и презентиране пред аудитория, бизнес общуване и медийно поведения. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да има стил, имидж, презентационни и ораторски умения.

ПРОГРАМА И ТЕМИ ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

I. Съвременният човек и неговите роли – презентирането като начин на продаване на себе си

 • Кой съм аз и с какво съм уникален?
 • Визията и речта като част от образа, който създаваме.
 • Реално и опосредствано (онлайн, медийно и пр.) присъствие и добрите и лоши страни на всяко от тях.
 • Различна среда – различен код – различна публика – различна презентация, но… един и същи човек
 • Гъвкавост в презентирането – как да се представим най-добре според целта, условията, аудиторията
 • Силата на непосредствеността

II. Външен вид и поведение

 • Как да преценим силните и слабите си страни при публично представяне?
 • Манипулиране на първото впечатление
 • Лични притеснения и комплекси и как да се справим с тях
 • Подходящо облекло за различни случаи – презентация, интервю, работна среща, служебно запознанство
 • Менажиране на визуални „гафове“
 • Грим, прическа, аромат, стил – малките детайли за голямата картина

III. Език мой – приятел мой

 • Подбор на езиковите средства за устно или писмено изказване
 • Методи за обогатяване на речта
 • Анализ, подготовка и конструкция на речта
 • Основни характеристики на добрата реч и трикове за успешно произнасяне
 • Език и чувство за хумор
 • Езикови грешки и правила
 • Цитати, вицове, лични истории, емоционален патос
 • Владеене на езика – тон, артикулация, тембър, интонация, паузи, ударения, сила на гласа, преправяне, диалектни форми
 • Задържане на вниманието на аудиторията

IV. Триковете в класическата презентация и нови тенденции в презентирането

 • Малко за добрия, стар Power Point и кое не трябва да забравяме в структурата на една презентация
 • Ситуация на театралност – „разиграването“ на информация и използването на колкото е възможно повече канали за предаването й.
 • Неезикови елементи в произнасянето на реч или презентиране – жестове, мимики, движение по сцената, говорене зад трибуна или катедра, в седнало или изправено състояние.
 • Помощни материали – мемокарти, талисмани, удобни предмети, предмети организатори, асистенти
 • Репетиране, репетиране, репетиране
 • Моментите на неочакваност и изненада или как да ви запомнят

V. Разбор на чужда реч – работа по групи, ролева игра

VI. Медийно поведение и презентиране

 • Подготовка на кратък информационен текст (прес рилийз)
 • Начини за ангажиране на вниманието върху информацията
 • Създаване на събитие около даден информационен факт
 • Креативност и въображение в подготовката на презентацията – кога и колко е прекалено и къде е границата на добрия тон
 • Как да се подготвим за изказване пред различни по тип и аудитория медии?
 • Специфика на телевизионния формат. Подготовка за пред камера – практически умения. Подбор на дрехи, ревизия на жестовете и мимиките, трикове за добро представяне.
 • Позиране пред камери и фотоапарати. Онлайн профил – изграждане на цялостния образ чрез имейл адрес, фейсбук или туитър профил, блог, онлайн информация за всеки един от нас.
 • Всеки е медиа – видеоканали, социални мрежи, блогове, публични сайтове

VII. Презентиране в кратка форма – ролева игра по групи

Идеята е всеки един от участниците да може на практика да приложи усвоените знания, като в при­ятелска и “лабораторна среда” се опита да направи кратка презентация по позната за него тема, с която да ангажира интереса на аудиторията.

ПРОГРАМА:ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
09.00 – 09.30 ч. Регистрация
09.30 – 11.00 ч. Работна лекция
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 – 13.00 ч. Работна лекция
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 15.30 ч. Работна лекция
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 – 17.00 ч. Работна лекция
 • такса обучение
 • пад с листа за писане, химикалка
 • разпечатани материали от лектора
 • консултации с лектора
 • кафе-паузи
 • фактура за участие
 • сертификат за преминато обучение на тема “Презентационни и комуникационни умения”

1 ноември 2019 г., София, Парк Хотел ВитошаНЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
6 декември 2019 г., София, Парк Хотел Витошаостава 1 свободно място!

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 • 195 лв. без ДДС на участник

Специални отстъпки:
• 10% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията. 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на:

 • Тел.: 02 / 418 08 20
 • Моб.: 0894 765 354
 • Адрес: ул. Люлякова градина 23А, София