АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В НАРЕДБА Н18 – НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАСОВИ АПАРАТИ И СУПТО. Регистриране и отчитане на продажбите в онлайн магазини и търговски обекти. Сторно операции. Електронни касови бележки.

27 февруари 2020 г., гр. София, парк хотел Витоша – Остават 8 свободни места!

ВОДЕЩИ: Методолози и експерти от НАП

ЛЮБКА ТИМЧЕВА – Държавен експерт по приходите, отдел „Развитие на контролната дейност“, дирекция „Контрол“ ЦУ на НАП. Работила е в данъчната администрация от 1993г. Била е програмист и ръководител на звено за разработка на приложен софтуер. От началото на 2010 г. е държавен експерт по приходите в дирекция „Контрол“ на ЦУ на НАП – Водещ експерт във въвеждането на електронните ревизии в администрацията; Член на екипа по проекта за изграждане на БАЦИС и ИС „Контрол на горивата“ ; Координатор по функционалната част на проект по ОПАК за изграждане на ИС „Контрол“ – системата, която трябва да подкрепи изцяло контролната функция на всички нива в приходната администрация.

КАТЯ ГУЩЕРСКА – Методолог в Националната агенция за приходите.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Актуални нови моменти в НАРЕДБА Н18. Регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Сторно операции и СУПТО. Очаквани нови промени, електронна касова бележка и плащания с банкови карти.

Нов краен срок за фирмите използващи ФУ и СУПТО – 31.07.2020 г.!

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:
 

9:30 – 11:00

Софтуери за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)

Изисквания към софтуерите;

Изисквания към производители/ разпространители на СУПТО;

Изисквания към лицата, използващи  софтуери за управление на продажби в търговските си обекти

Л. Тимчева

11:00 – 11:15

Кафе – пауза

 

11:15 – 12:45

Изисквания към лицата, извършващи продажби чрез електронни магазини

Софтуери на електронни магазини – СУПТО

Актуални срокове за привеждане в съответствие

Л. Тимчева

12:45 – 13:30

Често задавани въпроси/Практически казуси

Л. Тимчева & К. Гущерска

13:30 – 14:30

Обедна почивка

 

14:30 – 16:00

Регистриране и отчитане на продажби/сторно операции:

Предаване на данни за продажбите в търговските обекти към Националната агенция за приходите (НАП). Изменения във формата и начина на предаване на данните.

Нови елементи и изисквания към фискалната касова бележка.

Промени, свързани с реда за извършване на сторно операции;

Промени, свързани с възможността за издаване на фискален бон в електронен вид

К. Гущерска

16:00 – 16:30

Кафе – пауза

 

16:30 – 17:15

Промени, свързани с дневните финансови отчети и книгата за дневните финансови отчети;

Актуални срокове

К. Гущерска

ПРОГРАМА:ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
09.00 – 09.30 ч. Регистрация
09.30 – 11.00 ч. Работна лекция 1
11.00 – 11.15 ч. Кафе-пауза
11.15 – 13.30 ч. Работна лекция 2
13.30 – 14.30 ч. Обедна почивка
14.30 – 16.00 ч. Работна лекция 3
16.00 – 16.30 ч. Кафе-пауза
16.30 – 17.15 ч. Работна лекция 4

  • такса обучение
  • пад с листа за писане, химикалка
  • разпечатани материали от лекторите
  • кафе-пауза
  • фактура за участие
  • сертификат за преминато обучение на тема “Актуални промени в нардеба Н18”

27 февруари 2020 г., гр. София, парк хотел Витоша – Остават 8 свободни места!

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
  • 165 лв. без ДДС на участник

Специални отстъпки:
• 5% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията. 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на: