НОВИТЕ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА. Нови права на работниците, нови възможности и задължения на работодателите.

Актуална информация и коментар на новите промени в Кодекса на труда в сила от 01.08.2022 г.

14 октомври 2022 г. – ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ – Остават 21 свободни места!

ЛЕКТОР: ТЕОДОРА ДИЧЕВА
ТЕОДОРА ДИЧЕВА е завършила юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” през 1995 г. В продължение на 21 години е работила в “Главна инспекция по труда” последователно на длъжностите старши и главен юрисконсулт, а през последните 10 години и като директор на правната дирекция в Инспекцията по труда. От септември 2019 г. е консултант на свободна практика с област на дейност трудови правоотношения. Автор е на многобройни публикации на теми, свързани с трудовото зако­нодателство и здравословните и безопасни условия на труд и е един от утвърдените лектори в тази насока.
ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
 • Нови възможности и задължения на работодателите при сключване на трудов договор

 • Нови права на работниците и служителите и задължения за работодателите

 • Промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

 • Най-важните изисквания на трудовото законодателство при установено сумирано изчисляване на работното време

ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Промени в Кодекса на труда в сила от 01. 08. 2022 г.

1. Нови възможности и задължения на работодателите при сключване на трудов договор:

 •  Задължения за уведомяване, възможности за договаряне на срок на изпитване при срочни трудови договори, възможности за договаряне на забрана за работа по втори трудов договор;
 • Новото в правната уредба на задълженията на работодателя за поддържане и повишаване квалификацията на работника или служителя;

2. Нови права на работниците и служителите и задължения за работодателите, след промените в трудовото законодателство:

 • Право на работника да поиска преминаване на пълен работен ден и на безсрочен трудов договор;
 • Право на платен родителски отпуск на бащата;
 • Право на завръщащите се на работа след отпуск, право на родителите на деца до 12 годишна възраст, върнати от детско заведение, на болнични поради карантина на заведението или детето и др.

3. Промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и новия правен режим на времето за дежурство и разположение.

4. Трудов договор: възможности и ограничения при оформянето на съдържанието на трудовия договор. Възможност за трансформация на срочния трудов договор в безсрочен и изменение на безсрочния трудов договор в срочен. Длъжностна характеристика – съдържание и изисквания при изготвянето и връчването.

5. Видове обезщетения. Предпоставки и условия, при които се дължат обезщетения, във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение.

6. Най-важните изисквания на трудовото законодателство при установено сумирано изчисляване на работното време.

ПРОГРАМА:ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

 

09.00 – 09.30 ч. Вход в онлайн платформата
09.30 – 11.00 ч. Учебна сесия 1
11.00 – 11.20 ч. Кратка почивка
11.20 – 13.30 ч. Учебна сесия 2, дискусия с  въпроси и отговори


 • такса обучение
 • Презентация от лектора
 • фактура за участие
ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 • 145 лв.120 лв. без ДДС на участник при регистрация до 9 октомври 2022 г.

Специални отстъпки:
• 10% при регистрация на повече от 1 участник 

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията. 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на: