ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 г. Актуални промени в ЗКПО за 2022 и очаквани промени за 2023 г.

30 ноември 2022 г. – ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ остават 25 свободни места!ВОДЕЩ:

Димитър Войнов – данъчен експерт. Професионален опит в областта на данъците: В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, като взима активно участие в: 

– разработването на проекта на Закон за корпоративното подох одно облагане и последващите законопроекти за изменение и допълнение на закона;
– процеса на въвеждане в националното законодателство на европейското право в областта на преките данъци и счетоводството;
– изготвянето на указания и становища по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и счетоводното законодателство;
– работни срещи на международно и национално ниво в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.

В периода от 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство. Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г. От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.Лектор е в редица данъчни и счетоводни семинари през последните 14 години. Има публикации в областта на преките данъци и счетоводството.

ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ?

Обучението е подходящо за всички счетоводители, финансови и данъчни специалисти от фирми и  организации. Ще се разгледат актуални новости за данъчното облагане и решаване на казуси и проблеми от практиката на участниците свързани с годишното счетоводно приключване за 2022 г. Последни актуални промени в ЗКПО 2022/2023 г.

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

Програма по ЗКПО:

I. Ваучери за храна – промени през 2022 г. и данъчна практика на НАП и МФ:

– Увеличаване на необлагаемата сума
– Възможност за плащане и на други неща освен храна
– Възможност за натрупване в следващ месец
– Данъчна основа за облагане
– Изисквания за ползване на данъчното облекчение
– Други специфики

II. Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО и данъчна практика на НАП и МФ:

– Авансово разпределяне на дивиденти. Промяна в практиката на НАП (Становище на НАП)
– Развитие по темата, свързана със счетоводното отчитане на компенсациите във връзка с високата цена на електрическата енергия (Становище на МФ). Ефект върху отчитането на бъдещи финансирания.
– Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при изграждане на фотоволтаична централа (при проявен интерес от участниците)
– Други

III. Други промени в ЗКПО през 2022 г.
– Лично ползване на фирмени активи
– Продажба с обратен оперативен лизинг
– Контролирани чуждестранни дружества
– Хибридни образувания

IV. Данъчно третиране по ЗКПО във връзка с промените в МСС, в сила от 01.01.2022 г.

V. Очаквани промени в ЗКПО през 2023 г.

Подготовка за годишното данъчно приключване на 2022 г.

– Данъчни постоянни разлики
– Данъчни временни разлики
– Други суми, с които се преобразува финансовия резултат
– Данъчен амортизационен план
– Данъчни загуби
– Дивиденти
– Данъци върху разходите (използване на фирмени активи и за лични нужди и др.)
– Други

 

ПРОГРАМА  (ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ):

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

09.00 – 09.30 ч. Регистрация
09.30 – 11.00 ч. Работна лекция 1
11.00 – 11.30 ч. Кратка почивка
11.30 – 13.00 ч. Работна лекция 2
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 15.30 ч. Работна лекция 3
15.30 – 16.00 ч. Кратка почивка
16.00 – 17.00 ч. Работна лекция 4

  • Такса обучение
  • Презентация и други материали от лектора
  • Фактура за участие

 

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
  • 165 лв. 150 лв. без ДДС на участник при регистрация до 20 ноември 2022 г.

Допълнителна отстъпка:
• 10% при регистрация на повече от 1 участник от една организация

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията. 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на: