РЕГУЛАЦИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (FINTECH). Предстоящи промени в Законодателството на ЕС.

19 ноември 2021 г. – ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ – остават 15 свободни места! 

ВОДЕЩИ:
Georgi Denborov

Георги Денборов

Георги Денборов e адвокат на самостоятелна практика с дъл­го­го­ди­шен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни пре­струк­ту­ри­ра­ния на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Уни­вер­си­тета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. пре­по­да­ва курс по Финансово право в НБУ.
ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

ДИГИТАЛНО ЕВРО И ПРАВОМОЩИЯ НА ЕЦБ

Евросистемата (ЕЦБ и националните централни банки) като емитент на материална и електронна форма на публични пари:

  1. Дигитално евро като “пари в брой”.
  2. Дигитално евро като предпоставка за паричната политика.
  3. Изключителна компетентност на Евросистемата относно издаване на Дигитално евро.
  4. Обхват на емисионните правомощия на Евросистемата.
  5. Преки и инцидентни правомощия и тяхното делегиране.
  6. Граници на правомощията на Евросистемата: Основни права и принципът на отворена пазарна икономика.
  7. Статут на Дигитално евро като законно платежно средство.
  8. Определение на законно платежно средство в ЕС – член 128, параграф 1 от ДФЕС.
  9. Причини Дигиталното евро да има статут на законно платежно средство.
  10. Предложението на Европейския съюз за Регламент относно трансграничните услуги за краудфъндинг (групово финансиране).
  11. Правна рамка на Краудфъндинга (Груповото финансиране): Наръчник за предложения регламент на ЕС относно доставчиците на услуги за краудфъндинг (ECSPs).
  12. Идентифициране и приоритизиране на основните полезни функции на краудфъндинга: Правилно ли е действал законодателят на ЕС?
  13. Основни обосновки на предложения регламент за европейските доставчици на услуги за краудфъндинга (ECSPs).

ОНЛАЙН УЧАСТИЕТО Е ОГРАНИЧЕНО!  ЗАПАЗЕТЕ МЯСТО СЕГА!

 


ПРО
ГРАМА:

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

09.00 – 09.30 ч. Регистрация
09.30 – 11.00 ч. Учебна лекция 1
11.00 – 11.30 ч. Почивка
11.30 – 13.00 ч. Учебна лекция 2

 • такса обучение
 • презентация от лектора
 • фактура за участие
ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 • 120 лв. без ДДС на участник

Специални отстъпки:
• 10% при регистрация до 31 октомври 2021 г.

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след ре­гистра­цията. 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на:

 • Тел.: 02 / 418 08 20
 • Моб.: 0894 765 354
 • Адрес: ул. Люлякова градина 23А, София

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ: