ДДС ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ. Актуални новости, казуси и решения при облагане на туристически услуги.

20 ноември 2019 г., София, парк хотел Витоша остава 1 свободно място!

ВОДЕЩ:

Калина Златанова ддс туристически услугиКалина Златанова е данъчен експерт и консултант с дългогодишна практика. Завършила Университет за национално и световно стопанство, гр. София. Работила е в дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите от 2000 до 2009 г., където като Началник отдел „Данъчни нормативни актове“ е пряко отговорна за изготвянето на ежегодните промени в данъчните закони. 

Автор е на редица коментари и публикации в специализирани издания, относно прилагането на българското ДДС законодателство, като: „Наръчник на икономиста”, Издателска къща „Труд и Право”, Издателство „Счетоводство плюс” и др. Лектор на семинари, относно прилагането на българското ДДС законодателство.

Дългогодишен лектор на обучения по ЗДДС, провеждани от Института на дипломираните експерт-счетоводители, автор на изпитни въпроси и член на изпитната комисия за провеждане на изпитите по данъчно законодателство на ИДЕС. Участник в работните групи към Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, сформирани във връзка с измененията в данъчното законодателство в края на всяка година.

ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ?

Обучението е подходящо за всички счетоводители, финансови и данъчни специалисти от фирми, работещи в сферата на туризма – туроператори, туристически агенции, хотелиери, ресторантьори, транспортни фирми, рент-а-кар и други активности в областта на туризма. Ще се разгледат актуални новости за данъчното облагане и решаване на казуси и проблеми от практиката на участниците. 

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

I. Облагане на туристическите услуги, предлагани от хотелиери:

  • Анализ на понятието „настаняване”.
  • Място на изпълнение на доставката.
  • Данъчно събитие.
  • Данъчна основа на доставката.
  • Приложима данъчна ставка (9% или 20%). Авансови плащания.
  • Облагане на съпътстващи и допълнителни услуги.
  • Документиране на доставката.
  • Облагане на конферентни и семинарни корпоративни мероприятия.
  • Задържане на неустойка при отмяна на резервация.
  • За какви получени услуги за хотелиерите възниква задължение за самооблагане.

II. Облагане на обща туристическа услуга, предлагана от туроператор на пътуващо лице (краен клиент) или на друг туроператор:

   • Анализ на понятието „обща туристическа услуга.
   • Място на изпълнение на доставката.
   • Данъчно събитие.
   • Данъчна основа на доставката – марж.
   • Приложима данъчна ставка (20% или 0%). Авансови плащания.
   • Документиране на доставката.
   • Начисляване на данъка, протоколи.
   • Облагане на конферентни и семинарни корпоративни мероприятия.
   • За какви получени услуги за туроператорите възниква задължение за самооблагане.
   • Задължение за регистрация по чл.97а, ал.1 от ЗДДС във връзка с получени от туроператора услуги.
   • Право на приспадане на данъчен кредит.

III. Коментар на Указанието на министъра на финансите, относно облагането на туристическите услуги.

IV. Свободна дискусия с участниците по проблеми и въпроси, свързани с ДДС облагането на туристическите услуги.

ПРОГРАМА:

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
09.00 – 09.30 ч. Регистрация
09.30 – 11.00 ч. Работна лекция
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 – 13.00 ч. Работна лекция
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 15.30 ч. Работна лекция
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 – 17.00 ч. Работна лекция
 • такса обучение
 • пад с листа за писане, химикалка
 • разпечатани материали от лектора
 • консултации с лектора
 • кафе-паузи
 • фактура за участие
 • сертификат за преминато обучение на тема “Данъчно облагане за туристически услуги”
ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 • 195 лв. без ДДС на участник

Специални отстъпки:
• 5% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията. 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на:

 • Тел.: 02 / 418 08 20
 • Моб.: 0894 765 354
 • Адрес: ул. Люлякова градина 23А, София