ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРАНСАКЦИИ С КРИПТОВАЛУТА (₿)

17 юни 2022 г. – ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ – Остават 8 свободни места! 

ВОДЕЩИ:

Д-р Борислав Боянов

Д-р Борислав Боянов

Д-р Борислав Боянов e главен асистент към катедра „Счетоводство и анализ“ при УНСС – София и управител на счетоводно предприятие. Научните и практическите му интереси са в областта на стандартизацията в счетоводството, счетоводството и финансовата отчетност на стопанските предприятия, разкриването на възможностите за счетоводно моделиране на новопоявяващите се обекти на отчитане като криптоактивите, счетоводният инженеринг и дигиталната трансформация на счетоводството като научно знание и практическа дейност.
ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

I. Въведение

1) Същност и класификация на електронните пари.
2) Място, роля и значение на криптоактивите.
3) Добиване на криптовалути.
4) Аспекти и сфери на приложение на криптовалутите.
5) Предстояща регулаторна рамка на криптоактивите в ЕС.
6) Общо нормативно регулиране на криптовалутите в Република България.
7) Задължения по реда на ЗМИП.
8) Регистрационен режим за търговците с криптовалути и доставчици на попечителски услуги.
9) Статистическо деклариране пред БНБ.


II. Източници на доходи от криптовалути за физическите лица и тяхното данъчно третиране

1) Добиване на криптовалути чрез копаене.
2) Добиване на криптоактиви чрез стейкване.
3) Продажба на криптовалута срещу фиатни пари.
4) Бартер на криптовалута.
5) Трудови и извънтрудови възнаграждения под формата на криптовалута.
6) Дивиденти във вид на криптовалута.
7) Придобиване на криптовалута по наследство.
8) Подаръци, криптонагради, рекламни услуги (fork/airdrops) под формата на криптовалута.
9) Залози в приложението DeFi.

III. Данъчно третиране по реда на ЗДДС на сделките с криптовалута на физически лица

1) Задължителна регистрация по ДДС.
2) Условия, при които физическото лице е задължено/освободено от регистрация по реда на ЗДДС:
3) Регистрация по чл. 97а от ЗДДС.
4) Съвети за данъчно планиране и препоръки за оптимизиране на данъчно-осигурителната тежест на местните физически лица.


IV. Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на сделките с криптовалута на физически лица

1) Деклариране и облагане при нерегулярни сделки с криптовалута (сделки по управление на лично имущество).
2) Деклариране и облагане при дейност по занятие с криптовалута.
3) Паралелно деклариране и облагане на единични сделки и дейност по занятие с криптовалута (хибриден подход).
4) Деклариране и облагане на доходи от криптовалута на самоосигуряващи се лица с регистрация в БУЛСТАТ.


V. Счетоводни аспекти на криптовалутата като обект на отчитане в дейността на предприятията

1) Обзор на международната счетоводна практика.
2) Официално решение на Комитета по разяснения на МСФО (КРМСФО).
3) Счетоводна политика на предприятието по отношение на криптовалутата.
4) Подходи за първоначално признаване на криптовалутата съгласно НСС.
5) Последващо оценяване на криптовалутата.
6) Организация на текущото счетоводно отчитане на криптовалутата.
7) Счетоводни модели, свързани с придобиването на криптовалута, сделки с/в криптовалута, последващо оценяване и представяне във финансовите отчети на криптовалутата.
8) Представяне на криптовалутата във финансовите отчети на предприятията.

 VI. Данъчно третиране на криптовалутата при юридическите лица

1. Данъчен подход на ЕС по отношение на облагането на криптовалутата с ДДС.
2. Позицията на българското данъчно регулиране на криптовалутата.
3. Въпроси относно регистрацията по ЗДДС и мястото на изпълнение по реда на ЗДДС
4. Данъчно облагане по реда на ЗКПО на печалбите на юридическите лица от криптовалута.
5. Анализ на данъчната практика в Република България.

 

МНЕНИЯ ОТ УЧАСТНИЦИ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО:

“Лекторът Борислав Боянов беше изключително точен , изчерпателна беше лекцията му, компетентността му – на високо ниво. Едно от най-важните неща след компетентността му е подкрепата, която оказва на бизнеса да се развива, да се справя с “предизвикателствата” от НАП и да бъде “в час” с динамиката на счетоводно-данъчната материя.”

Д. Стоянова, Счетоводна къща МИДАС

“Благодаря за обучението – организацията беше отлична, материалите – много полезни, а лекторът – много подробен и интересен.”

Д. Йовев, “СМАРТ РИТЕЙЛ” ЕООД

“Изключително добро обучение. Благодаря на ЗОП трейнингс и на лектора.”

Й. Маринова, Инфо консулт ДНТ ЕООД

“Благодаря, лекцията бе на ниво, изчерпателна и полезна. Организацията на обучението бе навременна и добра.”

Теменужка Петкова

“Здравейте, много благодаря за перфектно организираното обучение по една изключително актуална тематика към настоящия момент.”

С. Стефанов, “Еврориск-системи” ООД

“Лекцията бе интересна и научих неща, които не знаех! Спазено беше часовото разписание, за което Благодаря! Не съжалявам за отделеното време! Благодаря и за материалите!”

Петя Конова

“Семинара беше изключително полезен! Много благодаря!”

Р. Димитрова, Нова Консулт Бг ООД

За мен обучението беше полезно, лектора беше изключително добре подготвен и детайлен.

Б. Атанасова, Германиа ООД

Благодаря за обучението и организацията. Всичко беше на ниво. Информацията, която получих ми е много полезна. Беше поднесена на разбираем език.

Е. Желязкова, СК ” Маги 2005″ ООД

 

ОНЛАЙН УЧАСТИЕТО Е ОГРАНИЧЕНО!  ЗАПАЗЕТЕ МЯСТО СЕГА!

ПРОГРАМА:ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
  
09.00 – 09.30 ч. Вход в онлайн платформата 
09.30 – 11.00 ч. Учебна лекция 1
11.00 – 11.30 ч. Почивка
11.30 – 13.30 ч. Учебна лекция 2, въпроси и отговори
  • такса обучение
  • презентация от лектора
  • фактура за участие
      
ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

145 лв. 130 лв. без ДДС на участник при регистрация до 12 юни 2022 г.

Специални отстъпки:
• 10% при регистрация на 2 или повече участника от 1 организация

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след ре­гистра­цията. Моля проверявайте и вашата спам папка за изпратения документ.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на:

  • Тел.: 02 / 418 08 20
  • Моб.: 0894 765 354
  • Адрес: ул. Люлякова градина 23А, София