AКТУАЛНИ МОМЕНТИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. Демонстрация и работа със система “ЦАИС ЕОП”. Проблеми и решения от практиката на възложители и изпълнители.

20 март 2020, Варна, х-л Голдън Тюлип
» ОСТАВАТ 13 СВОБОДНИ МЕСТА
26 март 2020, Пловдив, х-л Империал
» ОСТАВАТ 19 СВОБОДНИ МЕСТА
27 март 2020, Бургас, х-л Аква
» ОСТАВАТ 10 СВОБОДНИ МЕСТА