зоп семинар

НОВИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ 2018 И 2019 г. – Спорни казуси и различни тълкувания на ЗОП. ЦАИС ЕОП.

4 октомври 2019, София, Парк хотел Витоша
 НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
17 октомври 2019, София, Парк хотел Витоша
 НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
7 ноември 2019, София, Парк хотел Витоша
» ОСТАВАT 18 СВОБОДНИ МЕСТА

БИЗНЕС ПРОТОКОЛ И ЕТИКЕТ – Тайните на добрия стил, протокол, бизнес етика и поведение в обществото

31 октомври 2019, София, Парк хотел Витоша
 НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
5 декември 2019, София, Парк хотел Витоша
 НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
28 ноември 2019, София, Парк хотел Витоша
» ОСТАВАТ 3 СВОБОДНИ МЕСТА